Etika Adalah – Dalam kehidupan cara bertingkah laku, bersikap tak lepas dari etika, sudah seharusnya sebagai mahluk sosial manusia mempunyai etika, untuk mencapai kemakmuran bersama. Dibalik […]